Juventa

Turnclub uit Margraten
Skip navigatie.

Privacyverklaring Juventa Margraten.

Als vereniging doen we er alles aan om jouw privacy te respecteren. Wij verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van je en hebben verschillende beveiligingsmaatregelen genomen. In deze verklaring kun je lezen welke gegevens wij van jouw verzamelen en met welke doelen. Ook kun je zien welke beveiligingsmaatregelen wij hebben genomen, hoelang we de gegevens bewaren en wat jouw rechten zijn. Alle wijzigingen en herinneringen met betrekking tot privacy zullen ook op de website geplaatst worden. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Verwerking persoonsgegevens

Juventa verzamelt gegevens van al haar leden, trainers en vrijwilligers. Deze gegevens moeten wij wettelijk bijhouden en hebben wij nodig voor onze eigen administratie. Wij verwerken de volgende gegevens van jou: Naam, geslacht, geboortedatum, adres en de naam en bankgegevens van jouw ouders. Deze gegevens hebben wij nodig voor inschrijvingen, het afschrijven van contributie, belastingen, subsidies, aanmeldingen bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en ledenadministratie bij Digimembers (online programma ontwikkeld door de KNGU) Ook plaatsen wij regelmatig foto’s en wedstrijduitslagen op onze website. Juventa gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor de benoemde doelen. Als dit niet het geval is zal hier nogmaals toestemming voor worden gevraagd. Met derde partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, om het gebruik van de geleverde gegevens te beperken tot het noodzakelijke doel en hiermee verdere verspreiding en gebruik te voorkomen. De algemene beleidsregel is dat persoonsgegevens van leden, trainers en vrijwilligers alleen worden doorgegeven voor zover dit nodig is om de afspraken van het lidmaatschap na te komen of met expliciete toestemming van het lid/de trainer/vrijwilliger. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ziekte of allergieën. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is onder andere het waarborgen van veiligheid voor het lid. Deze worden, zo nodig, bekend gemaakt bij de leiding, maar worden niet onnodig opgeslagen of bewaard.

 

Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Bijvoorbeeld door jouw gegevens beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Alleen leden van het bestuur of trainers hebben toegang tot deze gegevens, doordat deze op een gezamenlijke laptop staan en/of in een afgesloten kast worden bewaard. Ook hebben we onze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding middels verwerkersovereenkomsten.

 

Jouw rechten

Als je wilt kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van je gegevens. Eerder gegeven toestemming mag je ieder moment intrekken.

 

Bewaartermijn

We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw gegevens hebben vastgelegd. Voor onze boekhouding is dit de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, ten behoeve van de administratie voor de belastingdienst. Daarna zullen we jouw gegevens vernietigen.

Leuke Links